In boekvorm

2015
Verzameld werk (Amsterdam: Querido). Bezorgd door Jaap Goedegebuure en Rick Honings.

2015
De brieven (Amsterdam: Querido). Samengesteld, ingeleid en geannoteerd door Oek de Jong en Jaap Goedegebuure.

2015
Mystiek lichaam (Amsterdam: Rick Honings, Jaap Goedegebuure en Uitgeverij Rubinstein bv). Luisterboek voorgelezen door Ilja Leonard Pfeijffer, met een toelichting van Rick Honings en Jaap Goedegebuure.

2008
Mystiek lichaam. Een geschiedenis (Amsterdam: Athenaeum-Polak & Van Gennep; Salamander Klassiek)

2007
De verhalen (Amsterdam: Athenaeum-Polak & Van Gennep)

2006
De romans (Amsterdam: Athenaeum-Polak & Van Gennep)

1995
De verhalen van Frans Kellendonk (Amsterdam: Meulenhoff)

1995
Verhalen, een lezing (Nijmegen: Katholieke Universiteit; bibliofiele editie)

1992
Het complete werk (Amsterdam: Meulenhoff)

1989
De halve wereld. Reportages (Amsterdam: Meulenhoff)

1988
Geschilderd eten. Albert Verweylezingen Universiteit Leiden (Leiden/Amsterdam: Martinus Nijhoff, Meulenhoff)

1987
De veren van de zwaan. Essays (Amsterdam: Meulenhoff)

1986
Mystiek lichaam. Een geschiedenis (Amsterdam: Meulenhoff). Bekroond met de Ferdinand Bordewijk Prijs 1987.

1985
Hier schiet elk woord tekort. Reisbrief aan E. Braches (Oosterhesselen: Agri Montis Press). Bibliofiele uitgave in 12 exemplaren.

1985
Het werk van de achtste dag. Over de verhalen van F. Bordewijk (Amsterdam: Nijgh & Van Ditmar). Bewerking van columns die in Folia Civitatis zijn verschenen.

1984
Aantekeningen uit de nieuwe wereld (Amsterdam: J. Meijer). Bibliofiele uitgave in 50 exemplaren.

1984
Florida. Verhalen van een schiereiland (Amsterdam: Meulenhoff). Samengesteld door en met een begeleidend verhaal van Frans Kellendonk.

1984
Antwoord. Een collage van vraaggesprekken in: Literair Moment, Informatie over Frans Kellendonk (Amsterdam: Meulenhoff)

1983
Namen en Gezichten. Verhalen (Amsterdam: Meulenhoff)

1982
Letter en Geest. Een spookverhaal (Amsterdam: Meulenhoff)

1979
De Nietsnut. Een vertelling (Amsterdam: Meulenhoff)

1978
John & Richard Marriott. The History of a Seventeenth-Century Publishing House (proefschrift Katholieke Universiteit Nijmegen;  Amsterdam: Athenaeum-Polak & van Gennep)

1977
Bouwval. Gevolgd door Achter het licht & De waarheid en mevrouw Kazinczy (Amsterdam: Meulenhoff). Bekroond met de Anton Wachterprijs 1977.

1969
Het reuzenrad. Vijf gezellige episoden (Nijmegen: Broeder Aegidius)

Het grootste deel van zijn jeugdwerk publiceerde hij in schoolbladen e.d. onder het pseudoniem ‘Kelly’, waaronder hij toen ook Het reuzenrad uitbracht. Later heeft hij zijn jeugdwerk verworpen.