• De veel te jong overleden Frans Kellendonk (1951-1990) geldt, ondanks de beperkte omvang van zijn nagelaten werk, als een van de belangrijkste naoorlogse Nederlandstalige schrijvers. Deze website is vervaardigd onder verantwoordelijkheid van de Stichting Frans Kellendonk Fonds, de stichting die de literaire nalatenschap van de schrijver beheert.…

    Lees meer

  • Frans Kellendonkprijs 2023

    De Maatschappij der Nederlandse Letterkunde (MDNL) heeft de Frans Kellendonkprijs 2023 toegekend aan auteur Joost de Vries. De prijs bestaat uit een oorkonde en een bedrag van € 5.000 en zal worden uitgereikt op zaterdag 7 oktober aanstaande, tijdens de Laureatenmiddag van de MdNL. Lees hier het…

    Lees meer