Archive for februari, 2020


21/02/2020

Onderstaande presentatie kon vanwege de Coronamaatregelen geen doorgang vinden.

Het boek Jong in de jaren zestig is verkrijgbaar in de boekhandel.

Frans Kellendonkprijs 2020 met muzikale boekpresentatie
2 april om 14.00 uur in het Klein Auditorium van het Academiegebouw, Rapenburg 73 te Leiden.

Met medewerking van Coen van Beelen, Roel Bentz van den Berg, Eveline de Bruin, Geert Buelens, Jaap Goedegebuure, Esther Op de Beek, Manon Uphoff, Wytske Versteeg en Leonard de Vos.

Op 2 april a.s. zal in Leiden de Frans Kellendonkprijs 2020 worden uitgereikt aan Wytske Versteeg. Zij ontvangt de prijs voor haar werk als romanschrijfster en essayiste, waarin aldus de jury de menselijke conditie op vele manieren via de verbeelding wordt geëxploreerd. Aansluitend op de uitreiking en haar dankwoord zal Wytske Versteeg over haar werk in gesprek gaan met de Leidse neerlandica en tevens jurylid Esther Op de Beek. Jurylid Manon Uphoff presenteert het juryrapport. Geert Buelens, auteur van De jaren zestig. Een cultuurgeschiedenis (2018), zal in een lezing zijn licht laten schijnen over popmuziek als fenomeen tussen hoge en lage cultuur.

Aan Roel Bentz van den Berg zal die middag het eerste exemplaar worden uitgereikt van:

Jaap Goedegebuure
Jong in de jaren zestig. De muziek van Frans Kellendonk

Tussen zijn vijftiende en twintigste ambieerde Kellendonk niet alleen literaire roem, maar ook een carrière als singer-songwriter. Samen met zijn muzikale schoolvriend Leonard de Vos droomde hij van een gezamenlijk op te nemen langspeelplaat, waarvoor Kellendonk zelfs al de hoes ontwierp. Op basis van hun uitgebreide correspondentie, die onlangs aan het licht kwam, reconstrueert Goedegebuure in Jong in de jaren zestig (uitgeverij Querido) hun vriendschap en het tijdperk van hun jeugd.

Leonard de Vos haalt herinneringen op aan zijn schoolvriendschap met Kellendonk, en enkele van de liedjes die Kellendonk schreef en die De Vos op muziek zette, zullen ten gehore worden gebracht door Eveline de Bruin en Coen van Beelen.

Organisatie: Maatschappij der Nederlandse Letterkunde i.s.m. Universiteitsbibliotheek Leiden, Uitgeverij Querido en de Stichting Frans Kellendonk Fonds.
Toegang tot de middag is kosteloos, maar aanmelden is verplicht via: liesklumper@casema.nl
Toegang op vertoon van de per mail te ontvangen bevestiging.

Letteren in de Stad
14/02/2020

Vanaf 20 februari 2020 organiseren de Bibliotheek Gelderland Zuid en de Master Letterkunde van de Radboud Universiteit zes openbare hoorcolleges over Frans Kellendonk. Lees hier de details